Strafrecht- en strafprocesrecht

Indien u het slachtoffer bent van een misdrijf, is het van belang dat u zich zo vlug als mogelijk laat bijstaan. Ook tijdens het vooronderzoek is de bijstand van een advocaat belangrijk. Wij kunnen bijkomend bewijsmateriaal aanleveren, inzage vragen in het strafonderzoek, bijkomende onderzoeken aanvragen.

Indien u verdacht wordt van een misdrijf is het belangrijk dat u zich vanaf het eerste verhoor laat bijstaan door een advocaat. U bent niet verplicht uzelf te beschuldigen. U beschikt zelfs over een zwijgrecht.

Wij bespreken met u de te volgen strategie naar uw verdediging toe:

  • bijstand tijdens de verhoren door de politie, de onderzoeksrechter
  • voorlopige hechtenis en invrijheidstelling al dan niet onder voorwaarden
  • strafrechtelijke verdediging als beklaagde voor de politierechtbanken, Correctionele Rechtbanken, Hoven van Beroep, Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling
  • burgerlijke partijstelling als slachtoffer voor dezelfde rechtbanken
  • slachtofferbegeleiding
  • begeleiding bij strafbemiddeling, herstelbemiddeling
  • bijstand voor de Commissie ter bescherming van de maatschappij, internering