Invorderingen en beslag

Uw roerende goederen die u heeft uitgeleend aan een vriend werden door diens schulden in beslag genomen, wat kan u doen? U wordt als borg aangesproken voor een niet-betaalde schuld, u dient een aangifte in te dienen van een schuldvordering in een faillissement.

U kan bij ons terecht voor:

  • incasso
  • betwistingen inzake borgstellingen
  • hypothecair krediet, consumentenkrediet
  • voorrechten
  • pandbeslag en pandverzilvering
  • bewarend en uitvoerend beslag
  • verzet inzake inbeslaggenomen goederen
  • aangifte schuldvordering in een faling