Materies


Aansprakelijkheidsrecht
verkeersrecht
Schade-en schadeloosstelling


Handelsrecht
ondernemingsrecht
consumentenrecht

Echtscheidingen
familiaal vermogensrecht
erfrecht
Familie -en jeugdrecht

Contractenrecht huur
eigendomsrechten
zakelijke rechten
Koop- en verkoop


Strafrecht
strafprocesrecht


Bouwrecht
aannemingsrecht


Invorderingen
beslag


Arbeidsrecht
sociaal recht