Identificatie– en meldingsplicht

 

Ingevolge de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vallen advocaten onder het preventieve luik van de witwaswetgeving.

Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan .

Als gevolg hiervan worden aan advocaten een aantal dwingende verplichtingen opgelegd , waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

In de eerste plaats zijn advocaten ertoe gehouden hun cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben advocaten niet alleen met betrekking tot hun cliënten - natuurlijke en rechtspersonen – zelf, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

Wanneer wij bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan wij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, zijn wij verplicht dit onmiddellijk te melden aan de stafhouder.

De stafhouder beslist of hij de ontvangen informatie al dan niet verder meldt aan de Cel voor Financiële informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen U als cliënt , en wij als advocaat blijft kenmerken. Mocht u in dit verband vragen hebben, dan kan u deze stellen per e-mail  aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

[1] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

[2] Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden.