Honoraria

Onze prestaties en kosten worden aangerekend volgens de gemiddelde erelonen en kosten die gehanteerd worden in de meeste rechtspraktijken en die algemeen aanvaard zijn. Bij de eerste consultatie bespreken we de voorwaarden. Bij de opstart van het dossier wordt een provisie gevraagd. U kan steeds een tussentijdse afrekening opvragen.

Erelonen

Het ereloon wordt berekend op basis van een voorafgaandelijk overeengekomen uurtarief en is afhankelijk van de aard en het belang van de zaak, de specialisatiegraad en ervaring en het al dan niet spoedeisend karakter.

Het is in bepaalde zaken ook mogelijk om met forfaits te werken.

Het ereloon wordt vooraf met u besproken.

Kosten

Administratieve kosten: verplaatsingskosten, opening dossier, dactylografie, briefwisseling, aangetekende zendingen, e-mail, kopies

Effectieve voorgeschoten kosten:
gerechtskosten (deurwaarderskosten, griffie- en rolrechten, kosten opzoeking, kosten plaatsbezoek... ) en alle andere door het kantoor voorgeschoten kosten.
Op het ereloon en de kosten wordt een BTW tarief toegepast van 21 %.